องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ

ติดต่อเรา
ที่อยู่ : 55
1/1 หมู่ 6  ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110

โทรศัพท์ : 0 5488 1149

E-mail : jedeekham@hotmail.com

ติดต่อเรา