ประฐินกิจกรรม

พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ

ติดต่อเรา
ที่อยู่ : 55
1/1 หมู่ 6  ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110

โทรศัพท์ : 0 5488 1149

E-mail : jedeekham@hotmail.com

ติดต่อเรา