วันที่ 10 เมษายน 2561 อบต.เจดีย์คำได้จัดกิจกรรม "รวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาเมืองพะเยาให้หน้าอยู่ คูคลองสะอาด ต้อนรับปีใหม่ไทย"

 

 

งานจัดเก็บภาษี

tax61

 

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว