รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 26 มิถุนายน 2560

 

งานจัดเก็บภาษี

tax61

 

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว