ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการก่อสร้างหินเรียงพร้อมยาแนว บ้านบุญยืน  หมู่ที่ 7 (จากสะพานข้ามลำน้ำญวนฝั่งขวา) ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 25.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน  1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.เจดีย์คำกำหนด) ราคากลาง 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)