ภาพกิจกรรม

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลงิม

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร ประจำปี 2562

ในวันที่ 4 กันยายน 2562

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ

 

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

จัดกิจกรรมตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ณ วัดบ้านกว้าน หมู่ที่ 6 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562

 

 

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน