Notice: Undefined property: Joomla\CMS\Object\CMSObject::$id in /home/jdkham/domains/jedeekham.go.th/public_html/plugins/k2/sppagebuilder/sppagebuilder.php on line 85
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ - ข่าวสาธารณะสุข2
ข่าวสาธารณะสุข
วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

วันเอดส์โลก

เขียนโดย

 องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก  ถูกตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประเทศต่างๆ ได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคนี้ และยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

เขียนโดย
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "COVID-19" ( Corona Virus disease 2019) ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ มีความรุนแรงเทียบเท่ากับโรคซาร์สมากที่สุด ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ องค์การอนามัยโลก ยังไม่สามารถหาที่มาของเชื้ออย่างชัดเจนได้ แต่สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากเนื้อสัตว์ป่าที่ซื้อขายอยู่ และปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แล้ว จากการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย ดังนั้น เราควรดูแลตนเองเพื่อให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรน่า