ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

  องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก  ถูกตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประเทศต่างๆ ได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคนี้ และยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์