ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนการชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ ประจำปี 2562