ชื่อ - นามสกุล :พรวิภา บังศรี
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ที่อยู่ :41 หมู่ 6 ต.เวียง อ.เชียงคำ พ.พะเยา
Telephone : 08431812
Email :jakajee@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ