ชื่อ - นามสกุล :นันธิยา รวมสุข
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ที่อยู่ :หมู่ 2 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ พ.พะเยา
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้