ชื่อ - นามสกุล :นายนัฐพล กันทะสอน
ตำแหน่ง :นายก อบต.เจดีย์คำ
หน้าที่หลัก :ฝ่ายบริหาร
ที่อยู่ :หมู่ 7 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ