ชื่อ - นามสกุล :อุบลวรรณ์ อินทมูล
ตำแหน่ง :ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่หลัก :งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ :9 หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง อ.เชียงคำ พ.พะเยา
Telephone :0898558338
Email :chedikhamphe@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ในกลุ่ม : ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม