ชื่อ - นามสกุล :ประพันธ์ กันทะสอน
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :งานธุรการปฏิบัติงาน
ที่อยู่ :หมู่ 8 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ พ.พะเยา
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : งานธุรการปฏิบัติงาน