ชื่อ - นามสกุล :สอ.ยงยุทธ หอมนาน
ตำแหน่ง :นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่อยู่ :20 หมู่ 3 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
Telephone :0806786780
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย