ชื่อ - นามสกุล :พุทธชาติ เกี๋ยงตาล
ตำแหน่ง :นักพัฒนาชุมชน
หน้าที่หลัก :นักพัฒนาชุมชน
ที่อยู่ :119 หมู่ 4 ตำบลเวียง อ.เชียงคำ พ.พะเยา
Telephone :0861164367
Email :toktik233@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : นักพัฒนาชุมชน