ชื่อ - นามสกุล :มานพ กาติ๊บ
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ : 7 หมู่ 7 ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ พ.พะเยา
Telephone :081028391
Email :nopmk40@windowslive.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป