ชื่อ - นามสกุล :ประสงค์ ชิดสนิท
ตำแหน่ง :เลขานุการนายกฯ
หน้าที่หลัก :เลขานุการนายกฯ
ที่อยู่ :หมู่ 11 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขานุการนายกฯ