ชื่อ - นามสกุล :ศิริโชค ชมชื่น
ตำแหน่ง :รองนายก อบต.เจดีย์คำ
หน้าที่หลัก :รองนายก อบต.เจดีย์คำ
ที่อยู่ :หมู่ 10 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองนายก