ชื่อ - นามสกุล :จักรพงษ์ เกี๋ยงตาล
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หน้าที่หลัก :บุคลากร
ที่อยู่ :อบต.เจดีย์คำ
Telephone :054881149
Email :nay_sarn1977@msn.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : บุคลากร