ชื่อ - นามสกุล :ปรีชญา พิพัฒนพงศ์กุล
ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักงานปลัด
หน้าที่หลัก :หัวหน้าสำนักงานปลัด
ที่อยู่ :133/1 หมู่ 4 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ พ.พะเยา
Telephone :
Email :pee.chaya@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าสำนักงานปลัด