ชื่อ - นามสกุล :นายจิรพัฒน์ ชุมนุมพร้อม
ตำแหน่ง :นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :งานไฟฟ้า
ที่อยู่ :83 หมู่ 7 ต.เจดีย์คำ
Telephone :0844839151
Email :kansk2520@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : งานไฟฟ้า